logopedie
berkel en rodenrijs

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Privacyverklaring

Praktijkregels

In onze praktijk kunt u met alle logopedische klachten terecht. Alle logopedisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en bieden hoogwaardige zorg. Om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te houden, heeft onze praktijk een aantal regels. Wij verwachten dat onze cliënten zich hier aan houden.

 

Verplichte documenten

Bij de eerste afspraak dient u mee te nemen:

 • de verwijsbrief van de arts (indien nodig)
 • een geldig bewijs van inschrijving van uw verzekering
 • een geldig legitimatiebewijs

VERHINDERING

 • Mocht u verhinderd zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op. Wij kunnen dan een nieuwe afspraak maken.
 • Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
 • Te laat afgezegde afspraken worden niet door uw verzekering vergoed en worden bij uzelf in rekening gebracht. U ontvangt dan een rekening overeenkomstig het tarief dat is afgesproken met uw zorgverzekeraar.
 • Afspraken  voor maandag kunnen tot zondagavond worden afgebeld.

BEHANDELTARIEVEN

Logopedische behandeling zit standaard in het basispakket en wordt daardoor door alle zorgverzekeraars vergoed. Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, geldt een eigen risico dat is vastgelegd in de overeenkomst met uw zorgverzekeraar. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden. Er wordt bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks gedeclareerd, waardoor u zelf geen nota ontvangt. U kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De tarieven zijn dan :

 • Behandeling in de praktijk: € 40,53 per half uur
 • Eenmalig onderzoek: € 81,06 per uur
 • Screening Directe Toegankelijkheid: € 20,27 per consult
 • Behandeling aan huis: € 63,52 per consult
 • Behandeling stotteren: € 81,06 per uur
 • Telefonisch consult € 20,27 per consult

De tarieven die de zorgverzekeraars vergoeden verschillen per zorgverzekeraar. Het tarief dat uw zorgverzekeraar vergoedt kunt u vinden in de bijlage. Overzicht tarieven 2020 corona (1)

WACHTKAMER

 • Wanneer u een afspraak heeft desinfecteer de handen voor u plaatsneemt in de wachtkamer.
 • Gelieve buiten te wachten indien u meer dan vijf minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig bent.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Verlaat het pand, na de behandeling, via de aangegeven route.

Inzet en aanwezigheid van ouders tijdens logopedische behandeling:

Wanneer u of uw kind logopedie heeft verwacht u een zo goed mogelijk resultaat. Hiervoor is het naast de logopedische behandeling belangrijk dat er thuis wordt geoefend om behandeldoelen te behalen. De therapeut zal dan ook verwachten dat ouders kinderen helpen dit te bewerkstelligen en hierbij stimuleren.

Over het algemeen verwacht de therapeut ook dat ouders aanwezig zijn bij de therapie. Dit is per therapeut en situatie afhankelijk en wordt in het beginstadium van de therapie met u besproken.

Patientenklachtrecht

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten/cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt/cliënt. Informatie over wat u kunt doen als u klachten heeft kunt u lezen in de bijlage Wkkgz-informatie patiënten. Wkkgz-informatie patienten

 

Logopedische behandeling kan ten alle tijde zowel door therapeut als cliënt worden stopgezet.